DMC Cologne GmbH&Co.KG
Kuselerstr.1
50739 KÖLN

Ein Fertigungsbereich der Wallossek Dentaltechnik GmbH

www.wallossek-dentaltechnik.de

Geschäftsführer: ZTM Frank Wallossek

Tel.:0221/917466-11 

Zentrale: Tel.:0221/917466-0

 

STL-Datenversand per E-Mail an: cadcam@wallossek-dentaltechnik.de

www.dmc-cologne.com

 

 


Telefon: +49 221 917466-11 Fax: +49-221-917466-33 info@dmc-cologne.com